Učení Já jsem
 
Já jsem – je napojení na nejvyšší kosmické vědomí a skrze tato slova působíme. Stačí pochopit tato mocná slova, kde každá bytost pozná sílu a zjistí, že tato činnost se pak rovná zázrakům. Jedná se o energii světla a lásky a vědomě ji zařazujeme do svého života a posléze zjistíme, že ji využíváme doslova na každém kroku. Pakliže využíváme tohoto Já jsem, působíme z úrovně nejvyšších sil, nikoli ze pozice lidské.
Vyslovení Já jsem není označení pro naše ego, vyjadřuje naši idividualizovanou životní jiskru. Obvykle toto Já jsem užíváme ve svém každodenním životě zcela bezmyšlenkovitě – Já jsem a přidáme nějakou vlastnost. Toto je cílené využívání energie. Učíme se mimo jiné i tomu, jak silný nástroj máme – slovo a učíme se jej využívat ve prospěch svůj i všeho a v souladu s Božími zákony a využívat tuto sílu neustále.
Moc Světla v nás, moc naší Já jsem přítomnosti nemá hranic.
Práce pomocí energie Já jsem je cesta postupné změny sám/sama na sobě, na svém nitru. A tento vnitřní posun, objevení veliké moci světla a lásky a propojení se s Božskou přítomností nám přináší i viditelnou změnu ve vnějším životě. Je to odraz vnitřního. Cítíme, že se nám sjednotilo to co vnímáme a to co a v čem žijeme. V tomto důsledku pak pociťujeme, že vše se děje spontánně a my v souladu pomyslně plujeme na lodičce. Tím zažíváme příliv požehnání a milosti a uvědomujeme si, že jsme tvůrci svého štěstí.
Otevřením pomyslných vrátek a vpuštění této energie do svého života se náš život mění a zažíváme hojnost všeho. Záleží pouze a jen na nás, pro co se rozhodneme. Vždy máme volbu. Vpuštěním této energie do svého života zažíváme propojení se světelnými bytostmi. Zažíváme, že každou naši činnosti předáváme „božskému vedení“ a zjišťujeme, že nám přináší mnohem větší naplnění a úspěch. Energii můžeme využít ve všech úrovních našeho života – hmotné, duchovní i duševní.

Přeji Vám naplněný život láskou a Božím požehnáním.
 
 
Admin rozhrani
TOPlist | Web LEVEL