Sportovní masáž
 
Sportovní masáž tvoří neopomenutelnou součást přípravy sportovců. Vrcholovým pomáhá opakovaně podávat špičkové sportovní výkony a zárověň co nejůčiněji předcházet vzniku trvalého poškození organismu. Amatérům její účinek zvyšuje celkovou efektivitu pohybových aktivit a regeneruje svalstvo.

Jejich další význam je především preventivní, přispívají k lepší regeneraci svalového aparátu, brání zkracování svalů a zvyšují jejich elasticitu. U sportovní masáže používáme více dráždivé hmaty, čímž dosáhneme většího prohřátí svalů. Masáže provádíme za pomoci masážních olejů.
Sportovní masáž se od klasické masáže liší v prioritním zaměření na svaly a svalové skupiny exponované při konkrétním sportovním výkonu, použitím jiných masážních prostředků než u klasické masáže, modifikující masážní techniky a celkově rychlejším provedením.

Přípravná sportovní masáž je určena ke zlepšení zdravotního stavu, k posílení organizmu zanedbaného nedostatkem pohybové činnosti a dalšími zdravotně negativními vlivy. Jde zpravidla o masáž celkovou, vydatnou, mimo jiné pomocí důkladného hnětení svalstva.
Pohotovostní sportovní masáž má připravit, naladit sportovce na podání maximálního výkonu. Provádí se nedlouho před sportovním výkonem a můžeme ji zahrnout jako součást rozcvičení.

Léčebná sportovní masáž se provádí po dohodě s lékařem, kdy sportovec je ve stavu po zranění nebo při jiných zdravotních potížích. V této fázi masáž prospívá a někdy znamená nenahraditelnou službu na cestě k rychlejšímu a hlavně plnému návratu zdraví a normální funkci.
 
 
Admin rozhrani
TOPlist | Web LEVEL