Cesta
 
Jedná se o metodu, pomocí níž objevujeme svůj vlastní potenciál. Hledáme tak vše, co nám brání tento potenciál plně využívat. Díky tomu se můžeme ponořit sami do sebe, odkrýt potlačené emoce a uzdravit celou bytost. To nám umožní žít zcela spokojeně a svobodně.
U nemocí pátráme po příčině a tu okdrýváme, odstraňujeme a tím se navracíme do stavu zdraví – ať fyzického či emocionálního. Toto léčení problémů probíhá na buněčné bázi.
 
 
Admin rozhrani
TOPlist | Web LEVEL