Feng Shui
 
Je harmonické proudění velmi jemné energie v prostoru, které přináší prospěch, zdraví a spokojenost všem v něm žijícím nebo pracujícím. Napomáhá zlepšit naší životní situaci. Feng shui se věnuje udržování správné rovnováhy vody (shui) a větru (feng). Proto je velmi vhodné se tomuto energetickému proudění věnovat. Neboť zdravý prostor napomáhá životu zdravých lidí a tím, že se v něm cítíme spokojeně znamená i spokojenost duše.Pakliže jsou energie nevyvážené, dochází k její stagnaci a hromadění energie v některé části a zákonitě v jiné části chybí a tím toto plynulé a harmonické proudění je narušeno. Pak je velmi účinné se na tento prostor podívat, udělat rozbor a patřičné kroky k nápravě.

Mnohdy to jsou pouze drobnosti, které nám navrátí spokojenost. Úpravami proudění energie můžeme podpořit štěstí, prosperitu a dobré zdraví. Záleží pouze na nás, v jakém prostředí si zvolíme, že budeme.
Je úplně jedno, zda se jedná o místo k bydlení, odpočinku, studovny nebo jsou to prostory komerční – kanceláře, úřady, jednací místnosti, restaurace a další provozovny. Každý prostor má svá specifika, kterými je vhodné se řídit a tím dosáhnout patřičného výsledku.

Každý toužíme po harmonickém domově, kde načerpáme síly pro další aktivity, kde se všemi členy domácnosti sdílíme své úspěchy a můžeme se o ně podělit. Také velmi dbáme na to, aby nám i našem dětem tento prostor pomáhal při studiu. Proto potřebujeme, aby pro nás domov znamenal pohodu a byla v něm láskyplná komunikace. Tvořivá energie nám dodá síly a inspiraci pro další naše činy.
V práci, kde trávíme leckdy mnohem více času než doma velmi využijeme tvořivou a inspirující atmosféru, která podporuje naši kreativitu. Samozřejmě klidná, přátelská a konstruktivní komunikace nám v mnohém napomůže. Tím pádem se velmi zaměříme na všechny vlivy, které by tyto energie narušovaly a vnášely do prostoru neklid, disharmonii, hašteřivost, závist a další podlé energie.
Jedná-li se o prostor, kde je naším cílem vytvořit místo k oddechu nebo relaxaci, podpoříme co nejvíce klidné energie a naopak nebudeme podporovat vlivy komerční, obchodní, prostě všechny aktivní.

Jsme-li nespokojeni sami se sebou, se svým zdravím, finanční situací, soužitím doma , špatně se nám studuje nebo nás netěší vztahy na pracovišti, pak je na místě vpustit do svého života novou energii. A od toho máme Feng Shui. Stačí jen využít.


Každá změna, byť drobná přináší velký účinek. Záleží na nás, jaká bude.
 
 
Admin rozhrani
TOPlist | Web LEVEL