Dobrý den, vítám Vás na svých internetových stránkách. Co Vám jako klientům mohu předat? Poznání, která jsem cestou životem posbírala a podle kterých žiji. Poznání, že změnu ve svém životě můžeme udělat pouze my sami, a že nikdo druhý ji za nás neudělá. Byť by se nám to sebevíc líbilo. Z čehož pramení, že i já mohu být pouze Váš průvodce a pomocník na té cestě Vaší. Život, který žijeme je zrcadlem nás samotných, je odrazem vztahu člověka k sobě samému. Je to určitý odraz našeho dosavadního snažení. Proměňuje se, vyvíjí.... Vše je v našich životech krásně propojené a vše se vším souvisí. Od toho se odvíjí naše další činy, a to v souladu s jedním krásným a moudrým příslovím : „Nečiň druhému to, co nechceš, aby činil on Tobě.“ Toto zjištění bylo pro mne zcela zásadní a je hlavním důvodem toho, jakou cestu jsem si vybrala já. Cestu, na které se mohu podělit o poznané. V terapiích, kterým se věnuji a které mohou být začátkem poznání Vaší cesty k radostnému bytí, ctím především volbu a přání klienta. Každé setkání tedy přizpůsobuji individuálně a to buď kombinací různých technik nebo provedením jedné vybrané techniky. Těším se na shledání s Vámi Podrobné informace o všech technikách najdete dále…….

Chcete-li na sobě pracovat, kontaktujte mě, ráda Vás provedu!

Aktuality
 
14.01.2020
Víkendové setkání na Hedeře - 20.-23.2.2020 - rozpoznání vlastní síly a hodnoty, ukotvení se a zařazení využití nových hodnot do běžného života
 
14.01.2020
Reiki III. stupeň 4.4.2020
 
14.01.2020
Hovory o Já jsem - správné uchopení souvislostí, prohloubení učení, kvalitnější nástroj k sebenápravě - neděle 26.4.2020 9-14 hodin
 
14.01.2020
MEDITACE - poznávání svého nitra, zklidnění, posun, zkvalitnění života... - 4.2.2020, opět 16-18 hodin v Chotěšově, Nová 645. Těším se na Vás, je potřeba se předem přihlásit
 
22.11.2019
Reiki I. stupeň - 28.-29.3.2020. Využijte léčivou energii, uchopte život do svých rukou a těšte se z výsledků :-) Vydejte se na "novou" cestu, stojí to za to. Ještě máte možnost se přidat...
 
 
Admin rozhrani
TOPlist | Web LEVEL